ORBIT-hankkeen tutkijavierailut käyntiin -Mirja Mikkilä

Delft

Keskeinen osa ORBIT-hankkeen toteutusta on sen eteenpäin vieminen yhteistyön kautta monipuolisia kansainvälisiä kontakteja hyödyntäen.

Lappeenrannan teknillisen yliopiston Kestävyystutkimuksen yksikkö vastaa pitkälti  metsäresussipohjaisen biotalouden kestävyysmuutokseen liittyvästä tutkimuksesta. Lähestymistapaa on sovellettu jo aikaisemmissa biotalouden hankkeissa, mm. yhdessä Hollantilaisen Delftin teknillisen yliopiston (DTU) politiikan tutkimuksen osaston kanssa.

Hollanissa kehitettiin ja otettiin käyttöön 2000-luvun vaihteessa systeemisen muutoksen lähestymistapa politiikan suunnittelulle ja teolle. Näin pyrittiin hallitsemaan toimintaympäristössä tapahtuvia rakennemuutoksia sekä löytämään ratkaisuja näiden muutosten tuomiin haasteisiin. Hollannissa mallia sovellettiin erityisesti energiapolitiikan suunnittelussa. Politiikan suunnittelun lähtökohdista kehittyi sittemmin teoreettinen, yleisempi systeemisen muutoksen lähestymistapa.

LUT/Kestävyystutkimus on jatkanut myös ORBIT-hankkeen puitteissa yhteistyötä DTUn kanssa. Professori Lassi Linnanen vieraili Delftin historiallisessa kaupungissa tammikuussa 2017. Tutkijaopettaja Mirja Mikkilä on vieraillut Delftissä kuluvan vuoden aikana kaksi kertaa. Hän piti esityksen huhtikuun “Social Innovation and Energy Transition”  -sympousimiumissa. Esitys käsitteli metsä ja energiasektoreiden rajapinnoilla tapahtuvaa kestävyysmuutosta, jota tarkasteltiin erityisesti puurakentamisen ja pakkauskartonkien arvoketjujen kautta.

Tutkimusyhteistyö Assoc. prof. Thomas Hoppen ja Assistant prof. Gerdien de Vriesin kanssa jatkui lokakuussa kahden viikon tutkijavaihdon merkeissä. Vaihdon tavoitteena oli viedä eteenpäin keväisen symposio-esityksen alustavia ajatuksia ja hahmotella sen perusteella kansainvälinen, tieteellinen artikkeli aiheesta. Lisäksi aloitettiin rakentamaan kirja-artikkeli, jossa ORBIT hankkeen vastuullinen johtaja, Anne Toppinen, LUTin Mirja Mikkilä ja Anni Tuppura sekä Gerdien de Vries pohtivat yksityismetsätalouden kestävyysmuutosta etsimällä uusia politiikan ohjauskeinoja. Eli pysykää kuulolla!

Tutkijavaihto jatkui vilkkaana, kun Thomas Hoppe vierailu puolestaan Lappeenrannassa opettamassa kestävyysmuutosta sekä pohtimassa ORBIT-hankkeen tutkimusteemoja lokakuun loppupuolella.

 

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s